Escoles, 4 - 08513 Prats de Lluçanès

938 560 229

Què és el Projecte LEM?

Què és el Projecte LEM?

El Projecte LEM es porta a terme a les escoles FEDAC i té per objectiu fomentar el lideratge amb el desenvolupament de la responsabilitat personal i l’autoconeixement a través del programa LíderEnMi. El lideratge forma part dels 24 reptes del pla d’innovació pedagògica de l’#avuixdemà2024 de les 25 escoles FEDAC.

Tots i totes podem ser líders!

A l’escola FEDAC Prats apostem per aquest projecte transformador acompanyant els nens i nenes en la recerca del seu líder interior. El projecte LEM es realitza a la nostra escola des dels més petits d’Infantil 3 anys fins als grans de sisè de Primària.

Aquest projecte es basa en els 7 hàbits de les persones altament eficicients de Franklin Covey. Amb la realtzació de diferents dinàmiques divertides i motivadores els alumnes es van adonant de les actituds que els porten a ser proactius, saber escollir, escoltar, crear sinergies i en definitiva ser capaços de prendre decisions adequades i provocar canvis positius.

Famílies i LEM

En l’inici del curs hem volgut compartir el projecte LEM amb les famíles d’una manera directa i vivencial. Al començament de les reunions de curs cada classe ha presentat i realitzat una dinàmica amb les famílies. S’explica que el que acaben de viure ells, els pares i mares, és un modelatge de l’exercici LíderEnMi que fem amb els seus fills i filles i que correspon a un dels 7 hàbits.

Posteriorment donem a conèixer com treballarem el LEM aquest curs 2021-2022. A lnfantil es parteix de diferents contes a través dels quals els infants aniran descobrint els 7 hàbits i conceptes relacionats amb aquests. A Primària es traballa amb el quadern directe en els cursos imparells i amb el portfoli personal en els cursos parells.

Progressivament els nens i nenes van fent seu un vocabulari i una forma actuar que està present de forma tranversal en el dia a dia de l’escola i que traspassa a casa en l’àmbit familiar.