Escoles, 4 - 08513 Prats de Lluçanès

938 560 229

Oratòria a l’escola. Què fem?

Oratòria a l’escola. Què fem?

Què fem a l’hora d’oratòria? L’ oratòria a l’escola Fedac Prats es porta a terme en tots els cursos, des d’Infantil 3 anys fins a 6è de Primària. Es realitza setmanament essent una de les cinc complementàries que es realitzen a les 25 escoles FEDAC. Tenint en compte l’edat realitzem diferents dinàmiques on acompanyem als nens i nenes en el desenvolupament d’habilitats i estratègies per la comunicació i l’expressió oral.

L’objectiu principal és fer competents als i les alumnes en l’oratòria  proporcionant-los diferents eines i donant resposta a la necessitat de cuidar i  profunditzar la comunicació i l’ expresió oral. 

Escoltem, expliquem i parlem

Considerem important que els alumnes puguin expressar-se correctament i sàpiguen defensar les seves idees en diferents situacions i entorns. Que siguin capaços de fer argumentacions sòlides i raonades fruit de la reflexió i explicació que caldrà saber donar. Tanmateix, pretén ser un punt de partida a l’hora de fer que els nostres alumnes siguin crítics. L’oratòria amb les seves propostes didàctiques contempla un espai idoni per afavorir la creació de l’esperit crític a la vida.

Creiem que és important treballar diferents aspectes per tal de progressar adequadament en el nivell d’oratòria. Per això fem incidència en els següents aspectes:

 • Gestualitat
 • Posició corporal
 • To de veu (modulació)
 • Aspecte de l’orador 
 • Utilització de l’espai físic (com i on moure’s)

També acompanyem als alumnes oferint recursos que els poden ajudar en la seva explicació o exposició oral:

 • Presentació dels connectors pel discurs.
 • Explicar com crear personatges o parlar d’ells.
 • Paraules per descriure un personatge.
 • Evitar l’ús de les repeticions al seu discurs, tant al començar, com durant, com en acabar.
 • Treballar com demanar una opinió.
 • Treballar com expressar una opinió.
 • Treballar com mostrar estar d’acord amb una opinió.
 • Treballar com mostrar no estar d’acord amb una opinió.

A l’hora d’oratòria a l’escola realitzem activitats que resulten motivadores  per als alumnes:

Teatre, exposiciones orales relacionados amb els projectes treballats als cursos o els Projectes Fedac. Sovint ho posem en pràctica en el dia a dia dins a l’escola però també a l’ hora de comunicar a les famílies i a l’entorn el nostre projecte, les nostres experiències, mostrar la nostra opinió i les nostres inquietuds.

També participem en els esdeveniments organitzats pel poble i en diferentes concursos i certàmens locals, comarcals i nacionals. Aquí els nens i nenes fan ús i apliquen les diferents eines treballades a l ‘ hora d’oratòria i en poden constatar la seva utilitat.

Pensem que la comunicació oral amb tot el que implica és fonamental per saber viure i conviure en el món.