Escoles, 4 - 08513 Prats de Lluçanès

938 560 229

Donem la benvinguda a l’auxiliar de conversa

Donem la benvinguda a l’auxiliar de conversa

Amb l’inici del segon trimestre tota la comunitat educativa de escola FEDAC Prats rep la Cayley, l’auxiliar de conversa d’aquest curs. L’auxiliar de conversa és una persona nativa de parla anglesa que recolza als mestres i a les mestres de l’escola dins les diferents assignatures i que, complementa perfectament el projecte 3L (projecte multilingüe).

Un dels objectius del projecte 3L de l’escola és millorar la comprensió i expressió oral en totes les llengües. Amb aquesta actuació és fomenta, d’una forma motivadora, el seu assoliment. 

El seu dia a dia és a l’escola, on participa de tasques ben diverses. Interactua amb tots els cursos, tant a Educació Infantil com a Educació Primària, desenvolupant jocs, activitats manipulatives, d’expressió oral i escrita i potenciant l’ús de la llengua anglesa vinculada a totes les matèries.

D’altra banda, la família d’acollida també té un paper molt important ja que l’ajuda amb la seva integració més personal i a conèixer l’entorn, la cultura i les tradicions pròpies.
La família gaudeix d’una gran experiència compartint vivències i practicant la llengua amb l’auxiliar de conversa.

Disposar d’una persona nativa de parla anglesa fa que tota la comunitat educativa millori la pronunciació, la comprensió i la fluïdesa de la llengua anglesa, sobretot a nivell oral.
A més, augmenta la possibilitat de treballar en grups reduïts, potenciant l’atenció personalitzada i individual. Es desenvolupa la dimensió intercultural transversalment i de manera espontània.

L’escola aposta per aquest recurs tant humà, proper i significatiu des de ja fa anys. L’empresa que fa d’enllaç entre l’auxiliar de conversa i l’escola mostra compromís per la feina ben feta, la flexibilitat de serveis, l’adaptació a cada centre i la professionalitat. D’aquesta manera, l’aprenentatge com a èxit, està assegurat.

projecte
CreaEscola Quality Certificate for Education Website